+420 720 751 567

Dotace EU

Moderní úřad využívá oblast IT pro občany, rozvoj a bezpečnost za 10 % hodnoty.

Přínos pro rozvoj úřadu

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba zefektivňuje a zpřehledňuje procesy týkající se daného dokumentu, čímž přináší úsporu produktivního času zaměstnanců úřadu.

Přínos pro bezpečnost úřadu

Kyberbezpečnost - flowmon monitoring

K tomu, abychom se nedočkali "internetové doby ledové" slouží právě kybernetická bezpečnost. V zásadě se jedná o určitý soubor povinností, zásad a pravidel.

 

Přínos pro občany

Platební automaty a platba kartou

Jedním ze současných trendů je rozvoj platebních systémů pro úhrady správních a dalších poplatků veřejné správy, které občané nebo firmy využívají bez nutnosti osobního kontaktu.

Moderní úřad využívá oblast IT pro občany, rozvoj a bezpečnost za 10 % hodnoty:

 

 • Provádíme analýzu dotačních příležitostí.
 • Vyhodnotíme pro Vás šanci na úspěch pro Váš projekt.
 • Vybereme vhodný dotační titul pro Váš projekt.
 • Ve spolupráci s partnerem zabezpečíme studie proveditelnosti, připravíme podklady a připravíme žádost o dotaci.
 • Zprostředkujeme komunikaci a součinnost s Centrem pro regionální rozvoj.
 • Zajistíme kontrolu průběhu realizace projektu i v období povinné udržitelnosti.

 

Co si můžete pořídit a dovybavit:

 

 • informační kiosky – informační servis města, aktuality, turistické informace, možnost pro využití v rámci informovaní v krizových situacích
 • objednávací systém – objednávání na služby úřadů
 • vyvolávací systém - zvyšuje komfort čekajících klientů úřadu, zlepšuje orientaci klientů, zpřehledňuje a zjednodušuje organizaci pracovní doby
 • elektronická spisová služba - zefektivňuje a zpřehledňuje procesy týkající se daného dokumentu, čímž přináší úsporu produktivního času zaměstnanců úřadu
 • elektronická úřední deska – moderní interaktivní technologie, která zaručí nejvyšší komfort a otevřený přístup k občanům
 • elektronická podání – “chytré formuláře”, agendy správních řízení, informace o stavu jednotlivých podání

 

 

 

 

 • platební automaty, internetové platby – předpis správních poplatků a historie plateb, úhrada správních poplatků, elektronická peněženka
 • řízení lidských zdrojů (personalistika, mzdový systém, docházkové systémy, elektronický spis zaměstnance)
 • identity management
 • řízení identit podle nařízení eIDAS o elektronické identitě
 • kyberbezpečnost - flowmon monitoring
 • docházkový systém
 • hlasovací systém - přináší efektivitu do rozhodovacích procesů úřadu a do sběru zpětné vazby
 • zabezpečené přístupy s pomocí smart karty - docházka, tisky, přístup do PC

 

 

 

Zkratka eIDAS se používá pro Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, které bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. července 2014.

Toto nařízení se sice plně použije až ode dne 1. července 2016, ale díky jeho významu a rozsahu upravované oblasti, je třeba se na něj začít připravovat již nyní. Proto lze bez nadsázky říci, že o tomto nařízení v následujících měsících ještě hodně a často uslyšíme.

 

Výběr partnerů

 

Naše partnery si velmi pečlivě vybíráme, protože spolehliví a perspektivní partneři, jsou základem proto, abychom Vám zákazníkům mohli nabídnout ty nejlepší produkty a služby.

Naši partneři jsou nejen tradiční partneři z České republiky, ale nově jsou mezi nimi i partneři z řady zemí Evropské unie, zahraničí, tak abychom Vám mohli nabídnout to nejlepší z celé Evropy a světa..

Vzdělávání a školení

 

V rámci kontinuálního vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků spolupracujeme s klíčovými výrobci v každé oblasti.

Účastníme se jejich odborných konferencí, workshopů, seminářů i webinářů, tak abychom zákazníkům mohli přinášet ty nejlepší řešení a poskytovat nejkvalitnější služby.

Tyto získané znalosti a vědomosti Vám následně nabízíme pomáháme Vám k dosažení Vámi stanovených cílů.

Výhody pro zákazníka

 

Obvykle spolupracujeme přímo s výrobci produktů nebo služeb nebo jejich autorizovanými distributory a tím zkracujeme tok informací, zboží od výrobce k zákazníkovi.

Přímá spolupráce nám umožňuje zprostředkovat Vaše požadavky tak, aby jsme na ně mohli s podpordou výrobců reagovat co nejlépe.

Díky přímé spolupráci s výrobci můžeme pro Vás vyjednat u výrobců lepší ceny a dodací podmínky při odběru většího množství zboží.

Sídlo společnosti:

Scenario s.r.o.

Pohraniční 1435/86

703 00 Ostrava

Scenario s.r.o. zapsána v obchodním

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 55460

IČO: 294 62 177 DIČ:    CZ 294 62 177

Scenario s.r.o., všechna práva vyhrazena. Česká republika 2013-2017 ©