+420 720 751 567

Informační technologie

Romana Kovalová, obchodní manažer

kovalova@scenario.cz,  602 31 00 51

 

Martina Bartusková, obchodní manažer

bartuskova@scenario.cz, 602 447 767

 

Kancelář a vybavení

Vedení společnosti

Čestmír Černý, jednatel

cerny@scenario.cz,  602 704 888

 

Jaroslav Textoris, jednatel

textoris@scenario.cz,  720 751 567

 

Finanční oddělení

účetnictví, zápočty, dobropisy, faktury

finance@scenario.cz

602 114 311

Vývoj SW

Juraj Puchký, programátor

puchky@scenario.cz

 

René Vontor, programátor

vontor@scenario.cz

 

Etický kodex

 

Všichni naši zaměstnanci v pracovněprávním vztahu se zavazují při výkonu své práce dodržovat a ctít základní hodnoty, kterými jsou zákonnost všech postupů, kvalita a efektivnost práce a dále etika práce, zejména dodržování nestrannosti a rovného přístupu, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost.

 

Kromě toho, že zaměstnanec dodržuje stanovené etické zásady, rovněž aktivně podporuje etická jednání a podílí se na vytváření prostředí, které je vůči korupci odolné. Uvědomuje si, že selhání jednotlivce v oblasti etiky má dopad na celou společnost, a proto jde ostatním příkladem. Současně zachovává věrnost evropským zásadám práva a spravedlnosti, jedná v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, zachovává úctu a loajalitu.

 

Vedení společnosti přispívá k uplatňování těchto zásad vytvářením vhodného pracovního prostředí a zachováváním rovného přístupu k zaměstnancům s důrazem na hodnocení podle odvedené práce.

Účelem Etického kodexu je vymezit a podporovat žádoucí zásady chování zaměstnanců ve vztahu k partnerům, veřejnosti a spolupracovníkům, a tímto vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru ve společnost.

Zaměstnanci

 

"Tomáš Baťa dobře věděl, že úspěšný může být jen tehdy, bude-li mít zaměstnance vzdělané, pracovité, morálně na výši s dobrým vztahem ke svým spolupracovníkům a firmě současně."

 

Při výběru zaměstnanců postupujeme v duchu starého pana Bati a věnujeme dost prostoru výběrů vhodných kandidátů, následně celému tříkolovému systému přijímacího procesu. Tímto sítem projdou doopravdy jen ti nejlepší nebo nejtalentovanější tak, aby pro Vás zvyšovali kvalitu námi nabízeného zboží a služeb.

Protože všichni víme, jak je život “spravedlivý”, tak ve společnosti zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením tak, že podíl osob se zdravotním postižením je vyšší než 50%. Váš zájem o využití tzv. náhradního plnění, Vám můžeme uspokojit, a ve spolupráci se stabilním partnerem, poskytnout.

Pravidelné vyhodnocování činnosti s použitím moderních metod koučinku pomáhá zaměstnancům nejen ve svém profesním vzdělávání a kariérním růstu, ale také v rozvoji osobnosti jako takové. Z každé pracovní nebo osobní situace si snažíme odnést ponaučení a to lepší tak, abychom doopravdy lepšími i byli.

A jak na každém královském dvoře, i u nás nesmí být nouze o humor, smích a radost, se kterou se s Vámi rádi podělíme.

Současnost společnosti Scenario

 

Nyní jsme mladá, dynamická, rychle se rozvíjející, ryze česká společnost, tvořena spolupracovníky s letitou zkušeností v oblasti informačních technologií, marketingu, kancelářských potřeb a  vybavení kanceláře. Nově jsme otevřeli oddělení vývoje SW.

 

Svým působením pokrýváme celou Českou Republiku a některé země EU. Díky používání nejnovějších IT technologií jsme schopni řešit požadavky zákazníků celé České Republiky tak, jako jejich stávající lokální partneři. Rozhled a zkušenosti nejen z České Republiky přináší užitek zákazníkům i z nejzazších koutů ČR.

 

Naší filozofií a firemní kulturou je hájit zájmy zákazníků, pomáhat jim v řešení každodenních úkolů i složitých projektů s cílem nastavit dlouhodobou spolupráci a udržitelný rozvoj.

 

Aktuálně máme otevřenou obchodní kancelář v Ostravě v ulici Pohraniční 86, v nově zrekonstruovaném objektu s velmi dobrou dopravní dostupností a bezbariérovým přístupem.

Historie společnosti Scenario

 

Více než 15-ti leté zkušenosti v pozicích zaměstnanců, zákazníků a partnerů výrobců nás naučily a přesvědčily, že skutečné zájmy a potřeby zákazníka jsou tím nejdůležitějším kritériem pro dlouhodobou spolupráci.

 

Samotná společnost Scenario byla založena v lednu 2013, a během krátkého období do května 2013 udělala hodnotný průzkum trhu v oblasti přínosu a řízení IT. Na základě těchto poznatků jsme se rozhodli tuto situaci změnit tak, aby pro zákazníka byly nabízené služby, a řešení v IT, skutečným přínosem.

 

Při analýze potencionálního trhu a zjišťování potřeb se nám tato skutečnost potvrdila. Trochu hodně idealistická myšlenka byla následně přepracována.

 

Aktivní a plnohodnotnou činnost vyvíjí společnost Scenario od 01.10.2014 a zúročuje tím získané zkušenosti v oblasti IT, marketingu,  vybavení kanceláře a služeb poskytovaných zákazníkům.

Budoucnost společnosti Scenario

 

Naším cílem je neustále zlepšovat služby, rozšiřovat nabídku produktů a řešení tak, aby mohla uspokojit většinu našich zákazníků v plné míře.

 

Z těchto důvodů rozšiřujeme počet zaměstnanců tak, abychom mohli tyto služby i realizovat, a to s co největší přidanou hodnotou.

 

Stávající moderní prostory nám umožňují rozvoj a případné komfortní pracovní podmínky až pro 40 zaměstnanců.

 

Zákazníky budeme průběžně a neustále informovat o nových trendech a technologiích, a v případě jejich úspěšného použití můžeme navrhnout řešení, které by nejvíce zapadalo do firemní strategie podporující primární obchodní a výrobní činnosti našich zákazníků.

 

O zákazníky budeme pečovat dlouhodobě s cílem pro-aktivně řešit problematiku zákazníka.

Sídlo společnosti:

Scenario s.r.o.

Pohraniční 1435/86

703 00 Ostrava

Scenario s.r.o. zapsána v obchodním

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 55460

IČO: 294 62 177 DIČ:    CZ 294 62 177

Scenario s.r.o., všechna práva vyhrazena. Česká republika 2013-2017 ©