Náhradní plnění

Kalkulačka

Pro rychlý výpočet objemu tzv. „náhradního plnění“, které potřebuje Vaše firma jsme připravili níže uvedenou kalkulačku. K vyplnění správnému výpočtu „náhradního plnění“ použijte prosím následující údaje:

Počet zaměstnanců celkem: Přepočtený stav všech zaměstnanců zaměstnaných v pracovním poměru. (s i bez zdravotního postižení)

Počet zaměstnanců se zdravotním postižením: Přepočtený stav zaměstnanců v pracovním poměru se zdravotním postižením (osoby zdravotně znevýhodněné a osoby s 1. a 2. stupněm invalidity)

Počet zaměstnanců s “těžkým” postižením: Přepočtený stav zaměstnanců v pracovním poměru s těžším zdravotním postižením ve 3. stupni invalidity.

Nakoupené (zaplacené) náhradní plnění: Objem zakoupeného zboží a služeb s náhradním plněním v daném kalendářním roce.

Vypočítaný údaj – úspora díky podpoře nákupu prostřednictvím „náhradního plnění“: Objem finančních prostředků, které ušetříte díky neodvedení odvodu do státního rozpočtu v daném kalendářním roce.