Náhradní plnění

Základní informace

Všechny firmy, s více než 25 zaměstnanci se musí řídit zákonem o zaměstnanosti, ze kterého vyplývá mimo jiné i povinnost zaměstnávat minimálně 4% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Pokud toto procento zaměstnavatel nesplňuje platí odvod do státního rozpočtu (pokuta) za nesplnění této povinnosti. Odvod je ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy vyhlášené Českým statistickým úřadem za každého zdravotně postiženého, kterého zaměstnavatel nezaměstnal.

V případě, že zaměstnavatel nemůže zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, může tuto svou povinnost splnit nákupem zboží a služeb od zaměstnavatelů s podílem zaměstnanců se změněnou pracovní schopností nad 50% v režimu tzv. „náhradního plnění“, ve smyslu 81 zákona č. 435/2004 Sb. Možná je i kombinace odvodu (pokuta) a splnění části nákupem zboží a služeb v režimu náhradního plnění, kterou si můžete spočítat v naší kalkulačce náhradního plnění.

Definice osob se zdravotním postižením, Ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), definuje osoby se zdravotním postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce.

Osobou se zdravotním postižením je fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána

  • invalidním ve třetím stupni,
  • invalidním v prvním nebo druhém stupni,
  • zdravotně znevýhodněnou.

  Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení.

  I v letošním roce platí pro poskytovatele „náhradního plnění“ limit poskytnutelného „náhradního plnění“ na jednoho zaměstnance, a to 36 násobek měsíční průměrné mzdy. Nejedná se tedy o nevyčerpatelnou komoditu a doporučujeme si naplánovat plnění povinného podílu již na počátku roku.

  Také v letošním roce Vám Scenario nabízí řešení splnění této povinnosti, a to dodávkami služeb a zboží.

  Těšíme se na spolupráci a děkujeme, že podporujete zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

  Váš obchodní partner, Scenario s.r.o.,

  člen Asociace Zaměstnavatelů Zdravotně Postižených